Trädfällning och annan trädvård, det kan vi på WEFIX!

Som ett naturnära företag värnar vi såklart lite extra om miljön, och för varje träd vi fäller planterar vi därför två nya!

Vi är WEFIX

WEFIX trädvård består av ett team som har bred kompetens och kompletterande bakgrunder inom trädgårdsarbete. Vi är belägna i Kungsbacka och arbetar främst i områdena Göteborg, Kungsbacka och Varberg.

Kontakta oss

Kom och besök oss!

Våra tjänster.

WEFIX utför alla tjänster inom trädvård. De främsta är beskärning, trädfällning, plantering och stubbfräsning. För att läsa mer om vad varje tjänst innefattar och hur vi kan hjälpa er närmare, vänligen se nedan.

Beskärning

Beskärning är ett effektivt sätt att bevara trädens hälsa som främjar god tillväxt. För att beskära era träd och åtnjuta dessa fördelar kan ni vända er till oss på WEFIX.

Trädfällning

Trädfällning kräver precision, erfarenhet och insikt i både trädets karaktär samt omgivningen. Säker och trygg hantering av trädfällning är därför av yttersta vikt vilket vi på WEFIX kan förse er med.

Plantering

Plantering av träd innebär en process av val av trädsort och planteringsplats. Till detta hör vården av planteringen vilket innefattar både efterskötsel som bevattning. För att få det resultat ni önskar, kontakta gärna oss på WEFIX och våra kompetenta arborister som hjälper er.

Stubbfräsning

Att avlägsna föråldrade stubbar är ett effektivt sätt att hålla skadedjur borta samt bevara utemiljöns utseende och främja en god natur. Med stubbfräsning följer att flis och ris bildas och genom att använda er av oss på WEFIX hjälper vi er med ert behov samt tar hand om det avverkade materialet.

Vi är WEFIX

WEFIX strävar efter en ärlig och trygg kundkontakt för att ni ska känna er nöjd under hela processen. För att komma i kontakt med oss och mer precist veta vilka vi är som utför er trädvård, vänligen vidare på länken nedan.

Våra medarbetare har erfarenhet från branschen sedan flera år tillbaka och därmed en god kunskap om utemiljöer, trädgårdar, träd och annan växtlighet. Regionen som vi främst arbetar inom gör att vi har god kännedom om det lokala klimatet och förutsättningarna för ett frodigt växtliv i din trädgård. Detta gör att vi kan erbjuda högkvalitativa tjänster både inom konsultation, utförandet av trädvården samt efterarbetet.

Certifikat

Alla våra anställda är utbildade trädvårdare, genom ISA eller ETW som är en standard för arborister.

För varje träd vi fäller planterar vi två nya!