WEFIX Stubbfräsning

Att avlägsna föråldrade stubbar är ett effektivt sätt att hålla skadedjur borta samt bevara utemiljöns utseende och främja en god natur. Med stubbfräsning följer att flis och ris bildas och genom att använda er av oss på WEFIX hjälper vi er med ert behov samt tar hand om det avverkade materialet.

Stubbfräsning behövs av olika anledningar

Det kan röra sig om mindre eller större stubbar som ska avlägsnas och i båda dessa fall är det att rekommendera att ni anlitar professionella arborister från WEFIX. Ett fall är då träd har fällts, då behöver stubben tas bort. Ett annat scenario är om gamla stubbar innehåller skadedjur eller insekter som ställer till besvär i parker eller gräsmattor. Då kan också stubben behöva fräsas bort.

 

Wefix stubbfräsning hjälper dig att avlägsna kvarstående stubb från marken

Detta kan göras privat genom att hyra in en stubbfräs som fräser ned trämaterialet i mindre bitar genom att en vass roterande skiva och blad skär ner stubben. Om du utför stubbfräsningen på egen hand finns risken att det blir dyrt då du initialt måste hyra stubbfräsen, förmodligen hyra ett släp för att transportera hem den, transportera bort det avverkade materialet och om något skulle gå snett, kan det bli mycket dyrt att i efterhand anlita en professionell arborist. Därför rekommenderar vi på WEFIX att ni kontaktar oss om ni önskar fräsa bort en stubbe.

För att fräsa bort mindre stubbar använder vi oss av vår mindre maskin som lämpar sig väl för gräsmattor och ytor som kan ha begränsas åtkomlighet. Är det större stubbar som skall fräsas bort har vi andra typer av redskap och maskiner som kompletterar vårt manuella arbete. Efter att stubben har frästs bort återskapas gräsmattan genom att jord och gräsfrön sås ut vilket skapar en god återväxt.

Certifikat

Alla våra anställda är utbildade trädvårdare, genom ISA eller ETW som är en standard för arborister.

För varje träd vi fäller planterar vi två nya!