WEFIX Beskärning

Beskärning är ett effektivt sätt att bevara trädens hälsa som främjar god tillväxt. För att beskära era träd och åtnjuta dessa fördelar kan ni vända er till oss på WEFIX.

Beskärning förekommer i ett flertal olika former beroende vad syftet är. För att åstadkomma önskat resultat finns det ett par saker att tänka på vid val av typ av beskärning, tidpunkt på året samt vilka redskap som skall användas. Denna kunskap tillhandahåller WEFIX. Beskärning som inte genomförs korrekt kan riskera att skada eller reducera trädets livslängd. När det gäller träd av större storlek, som vid beskärning eller annan trädvård kan riskera att orsaka skada eller äventyra säkerhet, se alltid till att anlita professionella trädvårdare.

Varför och hur?
Huvudsaken vid beskärning är att det främjar en god hälsa i trädet som i sin tur leder till en högre tillväxttakt och ett mer frodigt träd. Därtill kan beskärning göras i syfte att förändra trädets form, storlek eller utseende.

Beskärning av fruktträd görs vanligtvis för att bevara ett åldrande träd, för att ge mer frukt eller av estetiska skäl.

I syfte att öka framkomligheten för ljus samt visibilitet kan ett kronlyft göras varvid trädets nedre grenar avlägsnas.

För att vårda trädet i sin helhet kan en underhållsbeskärning genomföras. Detta innefattar en rensning och borttagning av döda, skadade eller olämpligt växande grenar, kvistar och vildvuxna skott. Genom att ge trädet hjälp med strukturen och på så sätt släppa in mer ljus kan trädets livslängd förlängas.

Med avsikten att skapa mer fritt utrymme åt trädet är utrymmesbeskärning det rätta valet. Genom beskärning av detta slag säkerställs att trädet inte är i vägen för något eller har tillräckligt med plats gentemot tak, väggar, fasader, skyltar och liknande.

När?
Beskärning ska idealt genomföras under månaderna juli, augusti eller september för att tillgodose trädets struktur och gynna utvecklingen. Däremot, unga träd ska beskäras under vårvintern för att skapa förutsättningar till att forma trädet på önskvärt sätt.

Certifikat

Alla våra anställda är utbildade trädvårdare, genom ISA eller ETW som är en standard för arborister.

För varje träd vi fäller planterar vi två nya!