WEFIX Trädfällning

Trädfällning kräver precision, erfarenhet och insikt i både trädets karaktär samt omgivningen. Säker och trygg hantering av trädfällning är därför av yttersta vikt vilket vi på WEFIX kan förse er med.

Trädfällning är lösningen

Önskar du avlägsna ett oönskat träd är fällning lösningen. Eftersom ett oönskat träd kan vara skadat, ha inneboende skadedjur eller av andra skäl vara utsatt eller känsligt, krävs det specialistkunskaper för att fälla. Ett sjukt eller dött träd kan plötsligen falla över egendom, personer eller annan växtlighet. För att undvika denna risk, är professionella trädvårdare lämpade bättre än privatpersoner att avlägsna oönskade träd. Vi på WEFIX säkerställer god service och visar på trygghet i hela arbetsprocessen. Så som vi fäller träd gör att vi har god uppsikt över avlägsnandet samt över hanteringen ner mot marken.

 

WEFIX arborister utför trädfällning

Trädfällningen utförs genom klättring vilket är skonsamt mot trädet samt ger kontroll över processen. Detta innebär att du som kund vara trygg med att dina egendomar och mark skyddas under fällningen så att arbetet sker så tids- och kostnadseffektivt som möjligt.

Vid fällning bildas ris och flis som restprodukter, vilket innebär att förutom fällningen krävs ett efterarbete vid platsen. Vi på WEFIX fäller träd i urbana stadsmiljöer, på privata tomter samt i större skogsområden.

Certifikat

Alla våra anställda är utbildade trädvårdare, genom ISA eller ETW som är en standard för arborister.

För varje träd vi fäller planterar vi två nya!